Krav-POC

Tanken att ange krav med persisntenta identifierare som sedan kan "återanvädas" finnas på fler språk

Genom att sedan samla in svaren som strukturerad data kan man göra på samma sett som WIkidata lagrar fråga till 40 myndigheter om dom för att implementera nya lagen har Öppna data ansvarig